Kulanka qiimaynta Jaamacadaha iyo heerka ay taaganyihiin